วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Background image

                  วันนี้เราจะทำการปรับปรุงความน่าสนใจบล็อกของเราโดยการใช้งาน Tool ที่ถูกเตรียมไว้ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและสร้างความยืดหยุ่นในการปรับปรุงบล็อก
เมื่อก่อนนี้การใช้งาน Blogspot ค่อนข้างจำกัดและมีความยืดหยุ่นน้อยสำหรับผู้ใช้งาน ต้องการปรับแต่ Blog ใช้สวยงาม ปัจจุบันทีมงาน Blogspot ไดพัฒนาให้การใช้งานง่ายขึ้น พื้นหลังก็เหมือนกันขณะนี้เราสามารถที่จะเปล่ยนได้ง่ายมากโดยเข้าไปที่
Degign ==> Template Designer ==> Background คลิกที่ Background imageจากนั้นทำการคลิกเลือกแบบพื้นหลังที่ต้องการได้เลย หรือถ้าเราต้อการใส่รูปของเราเพื่อทำพื้นหลังก็สามารถที่จะทำได้โดยการเลือก Upload image จากนั้นก็ทำการ upload และเลือกภาพที่เราทำการ upload มาทำพื้นหลังได้เลย
ขอขอบคุณ gotogetmoney
by service

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น