วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เปิดใช้งาน execCGI

 httpd.conf


 


 ไฟล์นี้ถ้าเป็น วินโดร จะอยู่ใน apache


 


ถ้าเป็น linux จะอยู่ในอืมจำไม่ค่อยได้ 


 /usr/local/apache2 


/etc/lib/apache/xxxxdefult  


เหอ ๆ เดาๆเอานะ
 


<Directory รูทที่ต้องการรัน >
  Options +ExecCGI
  Order Allow,Deny
  Allow from all           
  AllowOverride none
</Directory>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น