วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Zend_View

Zend_View จะมี method สำหรับ set view script path คือ setScriptPath() โดยเราอาจจะเซต path เพื่อระบุ theme หรือ template ได้ตามต้องการ เช่น อาจจะเซตไว้ใน controller
...
$newTheme = 'theme2';
$this->view
   ->setScriptPath( 'application/views/themes/' 
           . $newTheme 
           . '/scripts');
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น