วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

nmap

nmap คือ อะไร ?

nmap (Network Mapper) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสแกนตรวจสอบเครื่อง ต่างจากการใช้ IP Address หรือ ใช้ url ก็ได้ เพื่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องนั้นๆ เช่น ดูว่าเปิด Port ไหนไว้บ้าง หรือดูว่า ใช้ OS แบบไหน มีการเปิด firewall หรือไม่เป็น ต้น

ที่จะ ยกตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนของคำสั่งใน nmap นะครับ

nmap -sP 192.168.0.0/24

-เป็น วิธีการสแกน ping ไปที่หมายเลข IP นั้นๆ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนตัวอย่างก็ได้

nmap -sF 192.168.0.0/24

-เป็น การสแกนแบบ Stealth FIN มักจะ ใช้ในการเจาะระบบของ Firewall

nmap -sP -PT80 192.168.0/24

-เป็น การสแกนไปว่ามีเครื่องไหนบ้างที่ทำการเปิดพอร์ต 80 (HTTP) ไว้ ในกรณีนี้สามารถทำการเปลี่ยนหมายเลข Port ได้ตามต้องการ

nmap -sP 192.168.0.0/24 -D 10.0.0.1

-เป็น การเพิ่มค่า IP หลอกเข้าไปเสริม หลังคำสั่ง -D ทำให้ Firewall ตรวจจับได้ยาก

nmap -O 192.168.0.0/24

-จะ เป็นการสแกนดูว่าใช้ระบบปฏิบัติการ(OS)แบบไหน

nmap -O -T4 192.168.0.0/24

-เป็น การเพิ่มความเร็วในการสแกนจากคำสั่ง -T ตามด้วยตัวเลข 0-5 ยิ่ง ตัวเลขมากก็จะยิ่งมีความเร็วในการสแกนเพิ่มมากขึ้น

ทั้ง หมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่ยกมาให้เห็นถึงความหมาย,วิธีใช้คำสั่งและประโยชน์ของ nmap เท่านั้น

ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจ ไม่มากก็น้อยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น