วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

หนึ่งในสี่ของแรงงานไอทีเป็นผู้หญิง

สังคมเปิดตัวย่อของข้อมูลภาครัฐ
เกือบหนึ่งในสี่คนเป็นผู้หญิงชาวออสเตรเลีย IT ตามการตรวจสอบสังคมออสเตรเลียคอมพิวเตอร์ (ACS) ของข้อมูลของภาครัฐ
เปิดตัวในวันพฤหัสบดีที่ ACS ICT ย่อสถิติพบว่ามีประมาณ 545,000 คนงานไอซีทีรวมในประเทศออสเตรเลีย
เกี่ยวกับร้อยละ 23.5 (122,797) ของเทคนิคการบริหารมืออาชีพหรือบุคลากรทางการค้าเป็นผู้หญิง
อ้าง ถึงกุมภาพันธ์ 2010 รายงาน ABS CIIER -, ACS พบว่าเกือบร้อยละ 60 ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมไอซีทีและเกือบครึ่งหนึ่งของนักออกแบบกราฟิกและเว็บ เป็นผู้หญิง
เจ้า หน้าที่การค้าหญิงไอซีทีได้ร่วมกันน้อยลงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของการสื่อสารโทรคมนาคมและผู้ปฏิบัติงานการค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้หญิง
ACS ระบุ 13,615 ซอฟต์แวร์หญิงและนักเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ 20 ของบทบาทเหล่านั้น
ผลการวิจัยพบความประหลาดใจกับซอฟต์แวร์วิศวกร Damana Madden, ผู้ร่วมก่อตั้ง Geek Girl อาหารเย็นในซิดนีย์
"ฉัน ได้ทำงานในหลายสถานที่เกินกว่าทศวรรษและไม่เคยได้รับในสถานการณ์ที่อัตรา ร้อยละของสตรีได้ทุกที่ใกล้ที่ [ร้อยละ 23.5]"กล่าวว่า Madden
"มี ผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้มีบทบาททางด้านเทคนิค. มีไม่มากนักวิศวกรซอฟต์แวร์หญิง. ผู้หญิงอยู่ภายใต้การ - แสดงในบทบาทที่มีความเชี่ยวชาญสูงทางด้านเทคนิค.
Madden กล่าวว่าสตรีเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยในอุตสาหกรรมไอทีมักจะไม่รวมอยู่ในการวางแผนในอนาคตโดยไม่ต้องสนับสนุนที่แข็งแกร่ง
นอก จากนี้ผู้หญิงที่มีการดูเป็นบางครั้ง"จ้างโทเค็น"ในองค์กรขนาดใหญ่และรู้สึก กดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิสูจน์คุณค่าของพวกเขาและพูดว่า
"โดยรวม, สตรีในการจะเป็นทำดีในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก"เธอกล่าวว่า "เราเป็นบวกและเชื่อว่าสิ่งที่มีการปรับปรุงตลอดเวลาถึงแม้จะไม่แก้ไข."

Society launches compendium of public sector data.

Almost one in four Australian IT workers are women, according to an Australian Computer Society (ACS) review of public sector data.
Launched on Thursday, the ACS ICT Statistical Compendium found there were around 545,000 total ICT workers in Australia.
About 23.5 percent (122,797) of technical, professional, management or trade staff were women.
Citing a Feb 2010 ABS-CIIER report, the ACS found that almost 60 percent of ICT trainers, and almost half of graphic and web designers were women.
Female ICT trade staff were less common; less than 10 percent of telecommunications and electronics trade workers were women.
The ACS identified 13,615 female software and application programmers, representing nearly 20 percent of those roles.
The findings were a surprise to software engineer Damana Madden, who co-founded Girl Geek Dinners in Sydney.
"I have worked in many places over more than a decade and have never been in a situation where the percentage of women was anywhere near that [23.5 percent]," said Madden.
"There aren't many women in technical roles. There are very few female software engineers. Women are under-represented in highly skilled technical roles."
Madden said women, as a minority group in the IT industry, were not often included in future planning without strong advocacy.
Additionally, women were sometimes viewed as a "token hire" in large organisations and felt especially pressured to prove their worth, she said.
"On a whole, women in IT are doing well in a difficult environment," she said. "We are positive and believe things are always improving, although not solved."
by service

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น