วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

soved problem aircard on unbuntu แก้ปัญหา aircard

by www.gootooyoo.com
one first
1.run command
lsusb

# Bus 002 Device 0XX: ID XXX:XXXX ONDA Communication S.p.A.
2.you see XXX you add command : 
sudo modprobe usbserial vendor=XXX product=XXXX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีแรก
1.คำสังแรก lsusb ดูว่าของคุณมีรายละเอียดอย่างไร
lsusb

# Bus 002 Device 0XX: ID XXX:XXXX ONDA Communication S.p.A.

2.จะเห็น ตัวแรก XXX ให้ใส่ลงไป ตัวสองให้ใส่ลงไป

sudo modprobe usbserial vendor=XXX product=XXXX
 
 by service

1 ความคิดเห็น:

  1. ปล.บางทีก็ใช้ได้บางทีก็ยังไม่เวิก ถ้าเจอเวิกจะหาให้อีกนะครับ

    ตอบลบ