วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

LAMP กับ WAMP ต่างกันยังไง

เรื่องของ LAMP กับ WAMP ต่างกันยังไง
หลายคนคงเคยได้ยินแต่ชื่อ appserve ซึ่งจริงๆแล้วก็คือ WAMP ซึ่งเป็นการรวมชุดของ software ต่างๆ เข้าด้วยกันดังต่อไปนี้
W = Windows
A = Apache
M = Mysql
P = PHP (อาจจะรวมถึง Perl และ Python)
ผู้พัฒนา WAMP www.wampserver.com
แล้ว LAMP คืออะไร LAMP คือการรวมชุดของ software ต่างๆ เข้าด้วยกันดังต่อไปนี้
L = Linux
A = Apache
M = Mysql
P = PHP (อาจจะรวมถึง Perl และ Python)
ความต่างกัน ของ LAMP กับ WAMP ก็คือ การทำงานบน OS ที่แตกต่างกันนั่นเอง
by service

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น