วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Reseller Hosting คืออะไร?

คือ Hosting ประเภทที่สามารถจัดแบ่งพื้นที่ Hosting ได้ตามต้องการ โดยสามารถนำไปแบ่งจำหน่ายแก่ผู้ลูกค้าท่านอื่น ๆ ได้ โดยส่วนมากมักจะมีการจำกัดจำนวนการแบ่งไว้ เช่นสามารถแบ่งได้ 5 เว็บไซต์ 7 เว็บไซต์ หรืออาจจะมีการจำกัดในลักษณะของพื้นที่ Hosting ที่สามารถใช้งานได้ หรือ DataTransfer ที่สามารถใช้งานได้

สำหรับ Naxza Web Hosting ตั้งแต่ Hosting Economy Package ขึ้นไป จะมีความสามารถในการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่ 7 เว็บไซต์ 17 เว็บไซต์ หรือ 27 เว็บไซต์ โดยการแบ่งพื้นที่ให้กับแต่ละเว็บไซต์นั้น แต่ละเว็บไซต์ จะมีระบบของตัวเองแยกต่างหากจากระบบใหญ่ สามารถกำหนดรหัสผ่านต่าง ๆ ได้เอง มีระบบ Control Panel เป็นของตัวเองแยกจากเว็บไซต์หลัก
by service

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น