วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คิดบวก = ชีวิตบวก

คิดบวก = ชีวิตบวก

ว.วชิรเมธี

เวลาเจอ........งานหนัก

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อม

สู่ความเป็นมืออาชีพ

เวลาเจอ........ปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

เวลาทุกข์หนัก..

ให้บอกตัวเองว่า... นี่คือแบบฝึกหัด


ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต


เวลาเจอ........นายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า...นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ(Perfectionist)

เวลาเจอ........คำตำหนิ


ให้บอกตัวเองว่า... นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ


เวลาเจอ........คำนินทา ให้บอกตัวเองว่า...


นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคง


เป็นคนที่มีความหมาย

เวลาเจอ........ความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่า
ของการรักษาสุขภาพให้ดี

เวลาเจอ........ความผิดหวัง


ให้บอกตัวเองว่า...


นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ

กำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

เวลาเจอ........ความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่า
ของการรักษาสุขภาพให้ดี

เวลาเจอ........ความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่า
ของการรักษาสุขภาพให้ดี

เวลาเจอ........ความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่า
ของการรักษาสุขภาพให้ดี

เวลาเจอ........ความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่า
ของการรักษาสุขภาพให้ดี

เวลาเจอ........ความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่า
ของการรักษาสุขภาพให้ดี


วลาเจอ........ความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า...
นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่า
ของการรักษาสุขภาพให้ดี
โดย service
สำหรับตัวผมแล้ว ยาขยัน คือ แก้โรคโง่ให้น้อยลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น