วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

PageRank คืออะไร

    สำหรับบทความในกลุ่มของ SEO Step Of My Blog ที่ผ่านมาว่าเราจะมาเริ่มทำการ ทำ Off-page SEO กันต่อ ในบทความนี้ แต่ก่อนอื่นที่เราจะทำ Off-page SEO ผมอยากจะทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า PageRank คืออะไร

PageRank คืออะไร??  PageRank คือวิธีที่ทำการวัดความสำคัญของหน้าเว็บนั้นๆ Google เองได้นำ PageRamk มาใช้ในการจัดอันดับการค้นหาด้วย Search Engine ร่วมกับ Factors อื่นๆ เช่น Title tag, Keywords. โดยขั้นตอนพื้นฐานการจัดลำดับของหน้าเว็บไซต์ประกอบด้วย

1. หลังจากที่เรากรอก Keywords และเริ่มค้นหา Search Engine จะหาทุกหน้าที่ Match กับ Keywords
2. จากนั้นจะทำการ Rank หน้าที่มีการทำ SEO สอดคล้องกับ 'On-page SEO'
3. จากนั้นจะทำการคำนวน Anchor Text ที่ Link เข้ามายังหน้าต่างๆ
4. ทำการปรับอันดับของแต่ละหน้าอีกครั้งจาก PageRank
จากหลักการพื้นฐานข้างต้นเราจะเห็นว่า PR เป็นเพียง Factors หนึ่งเท่านั้นที่ Search Engine ใช้ในการจัดอันดับ แต่ก็มีความสำคัญเมื่อเราต้องการที่จะอยู่ในดับต้นๆได้อย่างยั่งยืน เมื่อคู่แข่งที่ใช้ Keywords เดียวกันต่างก็ Customize On-page ได้เหมาะสมเท่าๆกันจะทำให้ PageRank มีความสำคัญมากในการจัดอันดับ
ก่อนอื่นผมอยากจากทำเข้าใจ Concept คร่าวๆของ PageRank ก่อนว่าเราสามารถหาค่า PageRank ที่มีคุณภาพได้อย่างไร Concept คือถ้าเรา Link ไปหน้าเว็บเพจใดแสดงว่าเราเห็นว่าหน้านั้นมีความสำคัญเท่านั้นเอง และเราสามารถที่จะทำการคำนวณค่า PR ได้ดังนี้
PR(A) = (1-d) + d (PR(T1) /C(T1) + ... + PR(Tn) /C(Tn) )
เมื่อ PR(A)คือ PageRank ของ Page A ที่เราต้องการหา
D ค่าคงที่ปกติ set ที่ 0.85
PR(T1) เป็น PageRank ของหน้าที่ Link มายัง Page A
C(T1) เป็นจำนวนของ Link ทั้งหมดของหน้าที่ Link มายั้ง Page นั้น
PR(Tn) /C(Tn) เป็นข้อมูลสำหรับหน้าอื่นๆ ที่ Link มายัง Page A
ที่มา: The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine
Page : http://www-db.stanford.edu/~backrub/google.html
เอาล่ะครับ เมื่อเรารู้แล้วว่า PageRank มีความสำคัญต่อการจัดลำดับหน้าเว็บ หรือบล็อกสำหรับ Search Engine ต่อไปงานหนักของเราคือการวางแผนเพื่อที่จะหา Backlink ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา PR ของเรา...
by service

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น