วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วิธีดูว่า process ไหนใช้ (listen) port ไหนอยู่


บน linux ปกติเวลาที่ต้องการดูว่า port ไหนถูกใช้งานอยู่บ้าง ก็มักจะใช้คำสั่ง nbstat กันดังนี้
netstat -tunlp
โดย
- t คือแสดงที่เป็น TCP
- u คือแสดงที่เป็น UDP
- n คือไม่ต้อง resolve network IP address name หรือ หมายเลข port
- l คือให้แสดงเฉพาะ port ที่กำลังรอฟังอยู่ (ไม่ต้องแสดง port ที่ established connection แล้ว)
- p ให้แสดงว่า process ไหนเป็นคนใช้งาน port นั้นๆอยู่

หรือ ถ้าเรารู้หมายเลข port อยู่แล้วและต้องการรู้ว่าใครเรียกใช้โดยไม่ต้องค้นจากคำตอบของ netstat ก็ให้ใช้คำสั่ง fuser ได้ เช่น
fuser -n tcp 80
เพื่อดูว่าใครใช้ TCP port 80 อยู่ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น