วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

command line พื้นฐาน mysql

วันนี้เราจะมาเริ่มเรียนการใช้งานคำสั้งพื้นฐานใน mysql กันหน่อยนะครับ
1. เป็นคำสั้ง เข้าใช้งานนะครับ พิม# mysql -u -p (ENTER)
1.1 จะให้ใส่รหัส หลังจากใส่รหัสก็ใช้ได้แล้วครับ
2. เป็นคำสั้งเพิ่ม user # CREATE USER IDENTIFIED BY 'password';
3. เป็นคำสังให้ สร้างฐานข้อมูล # CREATE DATABASE ชื่อฐานข้อมูล ;
4. เป้นคำสั้งกำหนด สิทธิ ให้กับ ฐานข้อมูลนะครับ GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON databasename.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น