วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คำสั่งแปลงไฟล์ ogv เป็น flv

เอามาเก็บไว้ใช้เองกันลืม การใช้คำสั่ง ffmpeg แปลงไฟล์ .ogv ให้เป็น .flv
เนื่องจากหน้าจอของผมเป็น 1024x600 ต้องดัดแปลงและเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว
ลองใช้ดูหลายแบบแล้วตัวนี้ให้ผลออกมา "พอรับได้" ที่สุด ภาพก็พอดูได้ เสียงก็ไม่แปร่งเกินไป เสียอย่างเดียวอาการหวัดยังไม่หายเสียที

ffmpeg -i out-1.ogv -s 500x292 -ar 22050 -ab 56 -b 20 -r 12 -f flv -ac 1 -sameq output.flv

* เขียนทั้งหมดไว้บรรทัดเดียวกันนะครับ

อธิบาย
คำสั่งแปลงไฟล์ โดยใช้คำสั่ง ffmpeg
-i out-1.ogv หมายถึง รับชื่อไฟล์ต้นฉบับคือ out-1.ogv
-s 500x292 หมายถึง ปรับขนาดลดลงเหลือ 500x292 พิกเซล
-ar 22050 หมายถึง ปรับ audio rate เหลือ 22050
-ab 20 หมายถึง ปรับ audio bit rate เหลือ 20
-b 20 หมายถึง ปรับ video rate เหลือ 20
-r 12 หมายถึง ปรับ frame rate เหลือ 12 จากมาตรฐานคือ 15
-f flv หมายถึง ให้ใช้ฟอแมตเป็น flv
-ac 1 หมายถึง ปรับระบบเสียงไปใช้ ac1
-sameq หมายถึง ให้คุณภาพอื่น ๆ ยังคงเดิมเหมือนต้นฉบับ
output.flv เป็นไฟล์ที่ได้จากการแปลง

ลองมาหลายแบบ ตัวนี้ได้ขนาดไฟล์พอประมาณ เล็กกว่าต้นฉบับนิดหน่อย ภาพใช้ได้ เสียงพอประมาณครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น