วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

command format usb drive บน ubuntu

1. คุณต้องรู้ว่า directory driver เป็นอะไร
2. ใช้คำสั้ง umount ด้วยสิทธิที่ ใกล้เคียง root "sudo umount /dev/xxx" ในที่นี้ ใช้ sda1
3. ใช้คำสั้ง เพื่อทำการ format "sudo mkfs.vfat -n 'tapi' -I /dev/sdb1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น