วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Set Permissions blog สำหรับกลุ่มของคุณ

โดยปกติแล้วค่าเริ่มต้น บล็อกที่เราเขียนจะเป็นแบบสาธารณะ และสามารถเข้าถึงได้ทุกคนทางอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้งานบล็อกให้เป็นแบบส่วนบุคลได้เช่นกันถ้าเรา ต้องการ โดยการตั้งค่านี้จะยู่ที่ Tab Setting แล้วก็ Permissions.ใน หัวข้อ "Blog reader" เราจะพบตัวเลือกสองตัวเลือกคือ "Anybodys" และ "Only readers I choose" จากนั้นให้เราคลิกเลือกที่ปุ่ม "Only readers I choose" แล้วเราจะพบปุ่ม "ADD readers" และทำการระบุผู้อ่านที่เราต้องการให้สามารถอ่านบล็อกนี้ได้ โดยคลิกปุ่ม "ADD readers" นี้


จากนั้นกรอก E-Mail Address ของผู้ที่เราอณุญาติให้เข้าอ่านบล็อกเราได้ซึ่งถ้ามีผู้ที่เราต้องการให้ เข้าไปอ่านมากกว่าหนึ่ง Address ให้ทำการคั่น Email Address ด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับแต่ละที่อยู่ที่ป้อน บัญชีผู้ใช้ Google ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่เหล่านี้จะได้รับสิทธิ์ในการดูบล็อกของเรา ถ้าที่อยู่นั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี บุคคลนั้นจะได้รับอีเมลคำเชิญ ในอีเมลนี้จะมีลิงก์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสามตัวเลือก ต่อไปนี้:

•เข้าสู่บัญชีที่มีอยู่
•สร้างบัญชีใหม่
•ดูบล็อกของเราในฐานะผู้เข้าร่วม (ไม่ต้องมีบัญชี)
ในสองกรณี แรก ผู้อ่านจะได้รับสิทธิ์ในการดูบล็อกของเราเมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่ระบบด้วย บัญชีผู้ใช้ Google แต่ในฐานะผู้เข้าร่วม ผู้ใช้จะสามารถดูบล็อกของเราต่อไปได้ด้วยการคลิกลิงก์จากอีเมลคำเชิญ แต่จะหมดอายุภายในสองสัปดาห์ หลังจากนั้น ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องขอรับคำเชิญใหม่
ถ้าเราต้องการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบล็อกของเรา เราสามารถคลิกลิงก์ "Delete" ถัดจากชื่อของบุคคลนั้นในรายชื่อ "Blog reader" นอกจากนี้เรายังสามารถสลับกลับไปเป็นตัวเลือก "Anybody" ได้ตลอดเวลา ถ้าเราตัดสินใจจะเปิดให้สาธารณชนสามารถอ่านบล็อกของคุณอีกครั้ง
by service

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น